top of page

งานโปรเจ็คขนาดใหญ่

รับงาน กระจก อลูมิเนียม โปรเจคใหญ่โรงงานอุตสาหกรรม ตามนิคมอุตสาหกรรม งานโครงการอาคารพาณิชย์ งานโชว์รูมรถ ผลงานคือ โชว์รูมรถ TOYOTA ทั่วภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ชลบุรี โดย สห๓คา อลูมิเนียม กระจก ระยอง

bottom of page